ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
เลขที่ 78 / 24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์หมายเลข 02-584-7255
โทรสารหมายเลข 02-584-7255 ต่อ 109

Email phayathaibaby@dcy.go.th

ส่งข้อความถึงเรา