กิจกรรมของบ้านเด็กอ่อนพญาไท ประจำปี 2563

กิจกรรมของบ้านเด็กอ่อนพญาไท

Categories:
 • กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย

  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภั

  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลอาคารต่างๆเกิดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรม ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

  กิจกรรม ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสถานสงเ

  กิจกรรม ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท วัตถุประสงค์ : บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมีนาคม…

  เพิ่มเติม